Moderne uitsluiting te lijf.

De moderne samenleving schreeuwt om een nieuwe benadering tot diversiteit en inclusie. Er zijn grote stappen gezet in de strijd om gelijke rechten en minderheden zijn zichtbaarder. Toch is uitsluiting nog niet verdwenen. Eerder van gedaante veranderd. Onbewust kruipen culturele stereotypen in onze instituten en alledaagse omgangsvormen. Zo vindt moderne uitsluiting plaats op de werkvloer, vaak onbedoeld en ongezien. Een succesvol D&I-beleid begint met bewustwording over deze subtiele werking van uitsluiting. IncInc equipeert en motiveert organisaties om praktisch met D&I aan de slag te gaan, op een veilige manier en zonder shaming & blaming.


Tools uit de sociale wetenschappen

De producten van IncInc zijn ontwikkeld op basis van de meest progressieve sociologische wetenschap, Science & Technology Studies (STS). Via verschillende onderzoeksmethodes, zoals interviews, veldbezoeken en etnografie, brengen wij in kaart hoe D&I vormgegeven kan worden binnen uw organisatie. Uw werknemers en uw bedrijfscultuur staan centraal. We gaan op zoek naar hoe D&I wordt ervaren binnen uw bedrijf, hoe omgangsnormen zijn gegroeid en welke kansen en uitdagingen er liggen. Door D&I te beschrijven en observeren aan de hand van concrete en aanwijsbare objecten, situaties en initiatieven, maakt IncInc een vaak ongemakkelijk thema toegankelijk en toepasbaar voor iedereen. De data die we verzamelen tijdens het monitoren, gebruiken we om de vertegenwoordiging van verschillen binnen uw organisatie te optimaliseren.

Tools uit de psychologie

De Ivy League-universiteiten hebben de laatste jaren veel geïnvesteerd in psychologisch onderzoek naar D&I in organisaties. Hieruit zijn tools ontwikkeld die zich richten op bewustwording van de rol van impliciete stereotypen in het brein. In de IncInc Unconscious Bias Training en de IncInc D&I Talk werken we met de Impliciete Associatie Test (IAT). Hiermee maken we deelnemers bewust van impliciete aannames in omgangsvormen en beslissingsmomenten tijdens het alledaagse werk. Ook staan we stil bij de rol van stress, hiërarchie en prestatiedruk in de reproductie van stereotypen.


De kracht van rolmodellen

Een succesvol D&I-beleid kan niet zonder ervaringsdeskundigen. Verhalen van minderheden zelf zetten wij in om de relevantie van D&I aan te tonen en empathie te trainen. In de IncInc Talkshow dagen we deelnemers uit zich te verplaatsen in een van onze Pride Models. Dit is een diverse groep van rolmodellen uit verschillende minderheidsgroepen en met verschillende posities in de samenleving. Zij geven D&I een gezicht en inspireren collega’s om individuele verschillen op een veilige manier samen te brengen.

Iedereen zit in de kast

IncInc is ontstaan uit jarenlang werken met verschillende minderheden, als wetenschappers, activisten en ondernemers. Daar hebben wij persoonlijk ervaren dat er een grote kracht schuilt in anders durven zijn. Wij willen uw organisatie daar graag kennis mee laten maken. Want zitten we niet allemaal wel eens ‘in de kast’? Daarom profiteert iedereen van een organisatie waarin verschillen op een vanzelfsprekende manier samenkomen.