Maak D&I een speerpunt van uw personeelsbeleid

  • Integreer uw bestaande initiatieven.
  • Creëer breed draagvlak en verantwoordelijkheid binnen de organisatie.
  • Verdrink niet in goede bedoelingen. Veranker D&I in uw beleid.
Vraag het vrijblijvende informatiepakket aan


Het belang van een samenhangend beleid

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat losstaande D&I-initiatieven weinig tot geen effect hebben wanneer ze niet in een breder diversiteitsbeleid verankerd zijn. Pas wanneer D&I een wederkerend thema wordt voor uw medewerkers en verankerd raakt in de organisatiestructuur, gaat een bedrijf er de vruchten van plukken. Hiervoor heeft IncInc het D&I-traject ontwikkeld.

De bouwstenen van het D&I-traject

Het traject van IncInc is ontwikkeld om D&I in uw organisatie te verankeren. De insteek is laagdrempelig: D&I Talks en Unconscious Bias-trainingen creëeren bewustzijn en probleembesef. Talkshows met rolmodellen creëren inlevingsvermogen. Hiermee wordt een fundament gelegd en breed draagvlak gecreëerd bij uw medewerkers. Dit dient als basis voor verdiepingsmodules: integreer bestaande initiatieven met D&I Mapping; ontdek organisatiespecifieke behoeften met “tailor-made” Impliciete Associatie Testen (IATs); creëer continuïteit met de koplopersgroeptraining. Elke training van IncInc is een bouwsteen die D&I steeds verder verankert in uw organisatie.

Vraag het vrijblijvende informatiepakket aan

De bouwstenen van het Traject

 

Ontvang nu ons vrijblijvende informatiepakket