Onze producten.

Met onze instapproducten beginnen we bij bewustwording over de vaak subtiele en impliciete wijze waarop uitsluiting plaatsvindt in moderne, professionele organisaties. Met ons monitoringspakket bieden de mogelijkheid onze producten toe te snijden op de specifieke behoeften en omstandigheden van uw organisatie. Met onze D&I-trajecten gaan we op zoek naar de D&I-aanpak die het beste bij uw organisatie past, en bieden we de juiste begeleiding om deze in uw structuur te verankeren.


Instapproducten

Onze instapproducten creëren bewustwording over moderne vormen van uitsluiting in professionele organisaties.


D&I Talk

De IncInc D&I Talk geeft een toegankelijk begrippenkader voor D&I met best practices uit de wetenschap en de praktijk, gespecificeerd op uw sector.

 • Interactieve presentatie

 • 90 minuten

 • Tot 30 deelnemers

 • Psychologische test

 • Werkvorm optioneel

 • Met host

Talkshow

De IncInc Talkshow laat de deelnemers kennismaken met een van onze Pride Models, en daagt hen uit zichzelf te herkennen in hun minderheidservaringen.

 • Interactieve talkshow

 • 60 minuten

 • Tot 30 deelnemers

 • Groepsoefening

 • Werkvorm optioneel

 • Met host en Pride Model

UBT

In de IncInc Unconscious Bias Training bieden een wetenschapper en rolmodel inzicht in hoe stereotypen onbewust gereproduceerd worden.

 • Interactieve talkshow

 • 150 minuten

 • Tot 30 deelnemers

 • Psychologische test

 • Werkvorm

 • Host, Pride Model & wetenschapper


Monitoringspakket

Met het IncInc Monitoringspakket worden trainingen en workshops op maat gesneden voor uw organisatie. We houden interviews met werknemers, monitoren workshops en trainingen etnografisch en verzamelen statistische data. Zo kunnen we onze producten optimaal afstemmen op de specifieke uitdagingen en kansen van uw organisatie. Met het monitoringspakket haalt u drie diensten in huis die voor een unieke invulling van de trainingen zorgen.


D&I Mapping

 • Minimaal 3 interviews met werknemers
 • Etnografische monitoring van trainingen en workshops
 • Specifieke thematisering instapproducten
 • Optioneel: selectie & training in-house rolmodel

Data-analyse

 • Analyse unconscious bias (indien van toepassing)
 • Analyse etnografie workshops en trainingen
 • Analyse kansen en uitdagingen

D&I Pitch

 • Rapport met knelpunten, kansen, uitdagingen en vervolgperspectieven
 • Pitch aan de klant over hoe er concrete vervolgstappen gezet kunnen worden

D&I-trajecten  

De monitoringsmethode die we bij IncInc toepassen op onze producten stelt ons in staat om stap voor stap toe te werken naar een doordacht en breedgedragen D&I-beleid. We brengen de verschillende perspectieven binnen uw bedrijf over diversiteit en inclusie in kaart en adviseren over hoe u deze een stem kunt geven binnen uw organisatie. Door een D&I-beleid te ontwikkelen waar mensen dagelijks concreet wat mee kunnen op de werkvloer, profiteert uw organisatie optimaal van de kansen die diversiteit en inclusie biedt.

Ontdek onze D&I-trajecten