Talkshow foto van boot naar boodschap

Best practices voor een breed gedragen diversiteitsbeleid

Laurens Buijs Blog bericht, Events Leave a Comment

Deel dit bericht

Op woensdag 2 augustus organiseerde IncInc in samenwerking met het OLVG de Gay Pride Talkshow Van Boot naar Boodschap. Te gast waren vertegenwoordigers van de organisaties OLVG, Schiphol Group, PostNL, Ministerie van Defensie, IBM en Workplace Pride. Op uitnodiging van IncInc gaven zij antwoord op de vragen hoe het meevaren met een boot tijdens de Canal Parade bijdraagt aan een veilige wekvloer voor LHBTQ’s en welke rol dit kan spelen in een breed diversiteitsbeleid.

Tijdens het inspirerende panelgesprek deelden de podiumgasten veel interessante inzichten en ervaringen op het gebied van diversiteit en inclusie op het werk. Het blijkt dat verschillende organisaties verschillende behoeftes hebben, maar duidelijk is dat er nog steeds stappen gezet kunnen worden. Zeker op de werkvloer. Daaraan kan het meevaren met een boot tijdens de Canal Parade zeker een positieve bijdrage leveren.

Hieronder heeft IncInc van elke aanwezige organisatie de meest inspirerende best practices geselecteerd over hoe een boot past in een breder diversiteitsbeleid en zo kan bijdragen aan een inclusieve werkvloer voor LHBTQ’s.

Diversiteit is niet alleen een zaak van de minderheid

Een succesvol diversiteitsbeleid doe je als organisatie met elkaar en is niet alleen een zaak voor minderheden. Het OLVG vaart al enkele jaren mee met de Canal Parade en wij zien dat de hetero’s binnen het ziekenhuis steeds actiever bij de organisatie van de boot betrokken raken. Dit is een effectieve manier om de onderlinge band te versterken en het wederzijde begrip te bevorderen.

Exposure zorgt voor normalisering

Bij ons intern speelt de discussie over of een organisatie als de onze wel een plek moet innemen bij de Gay Pride nog volop. En dat is ook prima, er mogen verschillen van inzichten bestaan in een organisatie. Dit jaar varen we voor de zevende keer mee en ik merk toch dat dit binnen de organisatie steeds normaler wordt gevonden. Met de boot willen we uitstralen: het leger is voor iedereen. Deelname aan publieke evenementen als deze helpen ons zo dus ook met werving.

Diversiteitsbeleid begint met een sneeuwbaleffect

Meevaren met de Canal Parade is een manier om minderheden binnen de organisatie zichtbaar te maken en om uit te stralen dat onderlinge verschillen samen een organisatie maken. Doordat ik mij actief heb ingezet voor diversiteit weten collega’s mij nu ook steeds beter te vinden als zij zelf met vragen zitten die te maken hebben met diversiteit en inclusie op de werkvloer. Diversiteitsbeleid zet je niet in één klap op maar komt het beste tot stand via een sneeuwbaleffect. Je moet dus vooral ergens gewoon beginnen, vanaf daar krijg je vanzelf verrassende spin-offs.

Meevaren opent de discussie over diversiteit en inclusie binnen het bedrijf

Wij varen geregeld mee aan de Canal Parade, maar doen dat niet zozeer voor de exposure. Een boot kan een belangrijke rol spelen voor het interne diversiteitsbeleid van organisaties. Bij ons is meevaren een fantastisch haakje om intern met de hele organisatie de discussie aan te gaan over diversiteit en inclusie. Hierdoor is ons LHBT-netwerk de drager van breder diversiteitsbeleid en geeft het handvatten voor verder beleid. Zo werken wij bijvoorbeeld met de diversity index, waarmee de stand van zaken rond minderheden in de gaten wordt gehouden.

Investeren in diversiteitsbeleid is investeren in innovatie

De techsector leeft op innovatie, en diversiteit is een grote aanjager van innovatie. Diversiteit is de verscheidenheid aan mensen – zichtbaar, onzichtbaar – en aan manieren van denken. Inclusie is een omgeving scheppen waarin diversiteit een toegevoegde waarde is en waarin je gebruik kunt maken van al die verschillen. Wij geloven erin dat onze eigen techtools ook intern kunnen worden ingezet voor het bevorderen van diversiteit en inclusie, via metingen, registraties en monitoring.

Bedrijven kunnen maatschappelijk het verschil maken

Bedrijven en andere organisaties kunnen soms meer betekenen voor LHBT-acceptatie dan bijvoorbeeld overheden. In Europa zijn bedrijven een essentiële partner van LHBT’s in de strijd voor sociale acceptatie en een inclusieve werkvloer. En ook in landen waar nog gevochten moet worden voor juridische gelijkheid kunnen bedrijven echt een verschil maken.

Maak van diversiteit hét speerpunt van uw personeelsbeleid

Volgens ons gaan al deze inzichten over diversiteit hand in hand met elkaar. IncInc ziet diversiteit als een proces: wanneer het ingezet wordt, is het continu in beweging en afhankelijk de betrokkenheid van de medewerkers binnen een organisatie.

Omdat diversiteit niet stilstaat en dus veel verschillende facetten kent, heeft IncInc een diversiteitstraject ontwikkeld. Het IncInc traject doet recht aan de verschillende behoeftes en facetten, door bouwstenen te leveren die laagdrempelig beginnen en steeds weer op elkaar gestapeld kunnen worden naarmate een organisatie verder gevorderd is in het proces.

Met het IncInc traject bouwt uw organisatie aan een kenmerkend diversiteitsbeleid en maakt het diversiteit een speerpunt van het personeelsbeleid. Want uiteindelijk profiteert iederéén van een inclusieve werkvloer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *