De kracht van diversiteit & inclusie.

IncInc maakt diversiteit en inclusie praktisch en toegankelijk voor iedereen. In de samenleving is D&I geregeld een splijtzwam, met polarisatie tot gevolg. Wij zien D&I niet als een moreel dilemma, maar als een voorwaarde voor vooruitgang. Wij willen niet preken, maar doen. Want iedereen profiteert van ruimte voor verschil.Wat we doen


Moderne vormen van uitsluiting zijn subtiel en gaan vaak onbewust en onbedoeld. Een succesvol D&I-beleid begint met bewustwording over deze subtiele werking van uitsluiting. Om dit te bereiken zetten wij in onze producten een combinatie in van wetenschappers, ervaringsdeskundigen en trainers. Lees meer over onze producten.

Ontdek onze aanpak

Onze producten


Diversiteit en inclusie begint met bewustwording over de onbedoelde, onbewuste en subtiele manieren waarop uitsluiting tot stand komt in professionele organisaties. Om vanuit verschillende perspectieven houvast te bieden, werken wij in onze producten met een combinatie van wetenschappers, rolmodellen en trainers. Dit zijn onze drie instapproducten:


D&I Talk

De IncInc D&I Talk geeft een toegankelijk begrippenkader voor D&I met best practices uit de wetenschap en de praktijk, gespecificeerd op uw sector.

Talkshow

De IncInc Talkshow laat de deelnemers kennismaken met een van onze Pride Models, en daagt hen uit zichzelf te herkennen in hun minderheidservaringen.

UBT

In de IncInc Unconscious Bias Training bieden een wetenschapper en rolmodel inzicht in hoe stereotypen onbewust gereproduceerd worden.


Moderne uitsluiting te lijf

Uitsluiting is in de moderne samenleving niet verdwenen. Eerder van gedaante veranderd. Onbewust kruipen culturele stereotypen in onze instituten en alledaagse omgangsvormen. Psychologen wijzen bijvoorbeeld op de rol van ‘unconscious bias’. Dit zijn onbewuste vooroordelen die ieder mens oppikt uit de cultuur en die vaak onbedoeld en ongezien tot uitsluiting leiden. Via wetenschappelijke tools als de Implicit Association Test (IAT) brengen we onbewuste vooroordelen op een veilige manier in kaart en geven we praktische handvatten om hiermee om te gaan.

Test jouw onbewuste vooroordelen


D&I in cijfers

Een succesvol D&I-beleid betekent meer:

 

+0%
Klanttevredenheid

+0%
Productiviteit

+0%
Winstgevendheid
 

De business case van D&I

Steeds meer bedrijven ontdekken de kracht van diversiteit en inclusie. Een werkvloer met ruimte voor onderlinge verschillen biedt een modern bedrijf voordelen: mensen functioneren beter, het ziekteverzuim loopt terug en de creativiteit krijgt een boost. Maar D&I-beleid is ook een kwestie van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met een toegankelijk en praktisch D&I-beleid levert u een positieve bijdrage aan de globaliserende samenleving en investeert u in de binding met uw medewerkers en klanten.

Ontdek onze producten