Iedereen profiteert van diversiteit.

De moderne samenleving schreeuwt om een nieuwe benadering tot diversiteit en inclusie. Nu minderheden steeds zichtbaarder zijn en er grote stappen zijn gezet in de strijd om gelijke rechten, komt een nieuwe vraag centraal te staan. Hoe kunnen onderlinge verschillen op een vanzelfsprekende en ontspannen manier samenkomen?


Diversiteit 2.0

Organisaties die een goed antwoord op deze vraag weten te formuleren, hebben een grote voorsprong in de 21ste eeuw. De meest innovatieve bedrijven ter wereld hebben diversiteit al ontdekt als een bron van kracht. Een werkvloer waarin ruimte is voor onderlinge verschillen functioneren mensen beter, loopt het ziekteverzuim terug en krijgt de creativiteit een boost. Diversiteit niet als moreel dilemma maar als voorwaarde voor vooruitgang: dat is wat wij diversiteit 2.0 noemen.

Iedereen zit in de kast

Centraal bij alles wat wij doen staan onze Pride Models. Dit is een diverse groep van rolmodellen uit verschillende minderheidsgroepen en met verschillende posities in de samenleving. Hun taak: hun ervaringen met anders zijn delen met de mensen in uw organisatie. Wij laten uw werknemers in de schoenen van de Pride Models kruipen, en begeleiden hen met de vraag wat zij zelf in de minderheidservaringen herkennen. Want zitten we allemaal niet weleens ‘in de kast’?

IncInc is ontstaan uit jarenlang werken met verschillende minderheden, als wetenschappers, activisten en ondernemers. Wij hebben met name een sterke binding met de LHBTQ-beweging. Daar hebben wij persoonlijk ervaren dat er een grote kracht schuilt in anders durven zijn. Wij willen uw organisatie daar graag kennis mee laten maken. Want uit de kast werkt beter!


Bottom up

Uit onderzoek blijkt wat wij ook uit ervaring weten: uitsluiting zit vaak in alledaagse omgangsvormen die niet per se bedoeld zijn om te discrimineren. Denk dan aan veronderstellingen, aanspreekvormen of grapjes. Omdat omgangsvormen door mensen onderling bepaald worden, kan een cultuuromslag alleen plaatsvinden als deze van onderop gedragen wordt. IncInc is daarom gespecialiseerd in community building en het kweken van grassroots betrokkenheid bij diversiteit.

Tailor-made

Geen organisatie is hetzelfde, en ook binnen organisaties kunnen grote cultuurverschillen bestaan, bijvoorbeeld tussen afdelingen. Daarom leveren we bij al onze producten een gratis diversity quickscan, waarmee we de specifieke wensen en behoeften van uw organisatie in kaart brengen.