De kracht van diversiteit.

Steeds meer bedrijven ontdekken de kracht van diversiteit. In de huidige tijd van globalisering is diversiteitsbeleid een essentieel middel voor bedrijven om binding te houden met medewerkers, klanten en de samenleving als geheel. Diversiteit is onderdeel van succesvol ondernemen: de werkvloer wordt dynamischer en uitdagender, productiviteit gaat omhoog, ziekteverzuim omlaag, de klanttevredenheid stijgt en loyaliteit van medewerkers neemt toe.De kracht van IncInc


IncInc gaat uit van de eigen kracht van een organisatie en haar werknemers. Daarom zoeken we altijd naar de aanknopingspunten binnen de al bestaande organisatiestructuur. Via verschillende onderzoekstechnieken brengt IncInc de knelpunten en mogelijkheden in kaart, bieden we Tips & Tricks voor snelle verbeteringen en schetsen we een perspectief om zelf aan de slag te gaan met diversiteit.

In onze trainingen en workshops krijgen deelnemers handvatten om op hun eigen manier verantwoordelijkheid te dragen voor een inclusieve werkvloer. De ervaringsverhalen van onze Pride Models leren deelnemers kwetsbaarheden op de werkvloer herkennen, zichzelf kwetsbaar op te stellen wanneer de situatie daarom vraagt en manieren om collega’s op constructieve manier aan te spreken op hun gedrag. IncInc begint bij de werknemers zelf om diversiteit vorm te geven.

Diversiteitsevenementen zijn een toegankelijke manier om diversiteit breed op de kaart te zetten binnen een organisatie. IncInc verzorgt (meerdaagse) evenementen met een een rijk scala aan activiteiten, maar kan ook kleinere bijdragen leveren met optredens van onze Pride Models of kennisexperts. Daarnaast kan diversiteit ook in een luchtige, ludieke vorm ervaren worden: IncInc nodigt bedrijven en teams uit om de rijke diversiteitstraditie te komen ervaren in de donkere hoekjes van Amsterdam.

De activiteiten en producten van IncInc zijn ontwikkeld op basis van de meest progressieve sociologische wetenschap, STS. Deze methode geeft richting en structuur aan onze aanpak en maakt diversiteit tast- en meetbaar. Hoe meer data wij verkrijgen met onze activiteiten, hoe effectiever elk nieuw product wordt. Zo profiteert ieder samenwerkingsverband van de kennis die hun voorgangers hebben opgeleverd.

Ontdek onze filosofie


Diversiteit in cijfers

Meer diversiteit betekent meer:

 

+0%
Klanttevredenheid

+0%
Productiviteit

+0%
Winstgevendheid
 

Ervaar diversiteit

Bij IncInc draait alles om onze Pride Models en hun verschillende ervaringen als minderheid. Diversiteit werkt werkt pas echt in uw voordeel wanneer er breedgedragen beleid wordt ontwikkeld dat stevig geïntegreerd is binnen de identiteit van uw organisatie. Dit doe je samen, dagelijks. Hierin is de eerste stap de alledaagse ervaringen van minderheden toegankelijk te maken. IncInc biedt deze mogelijkheid via haar Pride Models.